Reglement

Deelname

Carnavalswagens en groepen uit heel Zuid-Oost Nederland en van de aangrenzende streek in Duitsland kunnen deelnemen aan de Verlichte Halfvasten Optocht in Groesbeek, op voorwaarde dat ze adequaat verlicht zijn en voldoen aan onderstaand Reglement.

Inschrijven

Er is een inschrijfformulier te vinden elders op de website dat ingevuld kan worden. Aanmelden voor de VHO-Groesbeek kan tussen 1 januari en 11 maart 2023 a.s.. Inschrijving voor de VHO-Groesbeek houdt in dat de deelnemer/alle leden van de groep kennis hebben genomen van dit reglement en met de inhoud akkoord zijn. Een definitieve bevestiging van inschrijving volgt op een later moment.

Eigen risico/Aansprakelijkheid/Schade/Letsel

 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. De Initiatiefgroep Verlichte Halfvasten Optocht Groesbeek is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan voor, tijdens en na deelname aan de optocht.
 • Deelnemers dienen er voor zorg te dragen dat hun wettelijk verplichte verzekeringen en de verzekering van de wagen in orde zijn. (WA en/of WAM).
 • De bestuurder van het trekkend voertuig dient in het bezit te zijn van het daarvoor geldende rijbewijs.

NB: Is uw wagen hoger dan 4.20 meter dan graag van te voren overleg over de beste route naar Groesbeek.

Startnummers

 • Deelname is uitsluitend toegestaan aan degenen die beschikken over een door de organisatie uitgegeven startnummer.
 • De startnummers worden uiterlijk 3 dagen voor de optocht opgestuurd naar de contactpersoon van de deelnemende CV.
 • Het startnummer bepaalt de plaats in de optocht en dient goed zichtbaar te worden aangebracht. Afwijken van de volgorde is niet toegestaan.
 • Startnummers dienen direct na afloop van de optocht te worden ingeleverd bij de balie bij de ingang van De Mallemolen (tot 00:00 uur). Je ontvangt dan je startvergoeding. Aansluitend vindt in de grote zaal van De Mallemolen de prijsuitreiking plaats. NB na genoemd tijdstip wordt er geen startvergoeding meer uitgekeerd.

Opstelling van de optocht

Deelnemers dienen tenminste één uur voor aanvang van de optocht op de aangewezen startlocatie aanwezig te zijn. Aanrijden naar de start moet plaatsvinden via de route Cranenburgsestraat/Hulsbroek, of Nieuwe Drulseweg/Hulsbroek. Opstelling van de carnavalswagens vindt plaats op de Industrieweg, Ambachtsweg en Gooiseweg op volgorde van de startnummers die ook op de weg zijn aangebracht, en volgens instructie van de Optochtcommissie. Houd rechts bij het opstellen. Het is verplicht dat de chauffeur en tenminste een persoon bij de wagen aanwezig blijven tijdens het opstellen in geval van onvoorziene verplaatsing of bij een calamiteit. Opstelling van de loopgroepen vindt plaats ter hoogte van het speelterrein onderaan iets voorbij de bocht in de Gooiseweg.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van de Optochtcommissie bij aanvang en tijdens het verloop van de route dienen strikt opgevolgd te worden. Uitgangspunt is een goed aaneengesloten optocht. Sluit daarom steeds aan en vermijd oponthoud. Zorg dat de afstand met de voorganger maximaal 15 meter bedraagt. De koplampen van de voertuigen moeten tijdens de optocht worden uitgeschakeld.

Veiligheid

 • De constructie op de wagens moet met het oog op de veiligheid van publiek en deelnemers op een degelijke en verantwoorde manier gemaakt zijn.
 • Carnavalswagens dienen op voorschrift van de gemeente voorzien te zijn van een 7 kilogram poederblusser en een E.H.B.O.-trommel.
 • Eveneens volgens voorschrift van de gemeente dienen met het oog op de veiligheid van met name kinderen aan beide zijden van een carnavalswagen twee deelnemers mee te lopen, die een reflecterend veiligheidshesje dragen. Controle op bovenstaande eisen vindt op last van de gemeente plaats bij de entree van de opstelroute. Ontbreken van brandblusser, ehbo-doos en/of begeleiders voorzien van een veiligheidshesje leidt tot uitsluiting.
 • Met het oog op de veiligheid en het milieu is het niet toegestaan confetti, snoep- of strooigoed in het publiek te gooien. Ook het gebruik van vuurwerk is verboden.

Reclame

Het maken van reclame in de optocht is op geen enkele wijze toegestaan.

Drankmisbruik/Openbare orde

Drankmisbruik is niet toegestaan. Discriminerende en/of (zeden)kwetsende uitlatingen of afbeeldingen worden niet toegelaten.

Muziek

 • De muziek die ten gehore wordt gebracht, dient gedurende de gehele optocht een feestelijk (= o.a. geen house, pop/rock, hardstyle of hardcore) karakter te hebben.
 • Tijdens het opstellen is het geluidsvolume minimaal.
 • Dit wordt pas bij de start van de optocht (bocht Gooiseweg) op het maximale toegestane geluidsniveau (90dbA) gezet.
 • Wagens die uitgerust zijn met zogenaamde ‘subwoofers’ in hun geluidssysteem worden niet toegelaten aan onze optocht.
 • Van elke deelnemende CV met een carnavalswagen dienen tenminste 2 leden over de app dB-Music te beschikken om het geluidsvolume continu te kunnen bewaken (deze app is gratis te downloaden)
 • Er worden tijdens onze optocht op verschillende plaatsen door een onafhankelijk door de Gemeente Berg en Dal aangesteld buro geluidsmetingen gedaan. Een overschrijding betekent een boete van € 250,- welke de organisatie rechtstreeks in rekening brengt  bij de betreffende CV.  De contactpersoon bij definitieve inschrijving is hoofdelijk aansprakelijk!
 • Na de finish, maar uiterlijk vanaf de bocht bij De Linde, is het niet meer toegestaan nog muziek ten gehore te brengen.

Leeftijdsgrens

Deelnemers aan de optocht dienen minimaal zestien jaar oud te zijn!

Overtreding

Bij overtreding van het Reglement zowel voor- tijdens- als na de optocht, wordt u door de organisatie gewaarschuwd. Bij geen gehoor hieraan geven kan uitsluiting of diskwalificatie volgen. Wij gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Laat het niet zo ver komen.

Categorieën Deelname

Deelnemers worden ingedeeld in een van de onderstaande categorieën:
Categorie 1: Carnavalswagens
Categorie 2: Loopgroepen (niet gemotoriseerd)
Categorie 3: Prinsenwagens

Prijzengeld

  Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
1e prijs € 500,- € 100,- € 100,-
2e prijs € 250,- € 50,- € 50,-
3e prijs € 150,- € 25,- € 25,-
4e prijs € 75,-
5e prijs € 50,-
6e t/m 11e prijs € 25,-

Voorwaarde voor het ontvangen van startvergoeding en eventueel prijzengeld is dat deelnemers de gehele route hebben gelopen en/of gereden en aan alle hier genoemde voorwaarden hebben voldaan (denk aan feestelijke muziek, veiligheid, alcoholgebruik, reclame, inleveren van het startnummer op deze dag voor 00:00 uur, aanwezig zijn bij prijsuitreiking, etc.).

Jurering

De jury wordt aangesteld door de Initiatiefgroep Verlichte Halfvasten Optocht Groesbeek.

De jury zal de deelnemers beoordelen op de onderdelen:

 • Verlichting
 • Idee
 • Afwerking
 • Uitbeelding/Uitvoering
 • Idee, afwerking en uitbeelding/uitvoering tellen 1 keer mee; verlichting telt 2 keer mee.
 • De uitslag van de jury is bindend.
 • De jury behoudt zich het recht voor, in overleg met de Optochtcommissie, om deelnemers in een andere dan de opgegeven categorie in te delen.

Disclaimer

Aan dit Reglement kunnen door deelnemers geen rechten worden ontleend.

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Initiatiefgroep Verlichte Halfvasten Optocht Groesbeek.

Inlichtingen

zaterdag 9 maart 2024 20.11 uur Centrum Groesbeek

Laatste tweets